מאמרים אקדמיים וניירות עמדה #הגיל השלישי


חלק ב' של מדד מל"א למחיה בכבוד, מנתח ומחשב את צורכי המחיה והעלות שלהם בקרב בני 65 ומעלה. המסמך כולל סקירה על מספרים וצרכים של קשישים בישראל, הסבר על אופן חישוב המדד, תיאור המתודולוגיה, וטבלה ובה העלויות. בסוף המסמך מופיע נספח שמסביר את נושא הסיעוד על כל היבטיו.

קרא עוד