מאמרים אקדמיים וניירות עמדה #אחריות המדינה


נייר עמדה שמסביר את הצורך בשינוי התפיסה ביחס לקו העוני, וביחס למחיה בכבוד, את אחריות המדינה וההכרח ביצירת מנגנון ציבורי לקביעת גובה הקצבאות, ואת החמצת ההזדמנות של ועדת אלאלוף למלחמה בעוני. בנוסף מציג נייר העמדה את תפיסת המחברת בנושא אחריות המדינה, וכמו כן מציג ניתוח צרכים וחישוב עלויות לטיפוסי משפחה שונים.

קרא עוד