קינן עירית, חוקרת ראשית, ואחרים (2013), מדד מחיה בכבוד, תקציר תאורטי ומודל חישוב, ראו לינק להלן