מאמרים אקדמיים וניירות עמדה


חוקרת ראשית: ד"ר עירית קינן. עוזר מחקר: אדם חפץ. יועצת סטטיסטית: יפית אלפנדרי, הלמ"ס. המאמר מציג הגדרה מוצעת למחיה בכבוד, ומודל לחישוב מינימום ההוצאות הנדרשות למשפחה בת 5 נפשות כדי להתקיים בכבוד.

קרא עוד

חלק ב' של מדד מל"א למחיה בכבוד, מנתח ומחשב את צורכי המחיה והעלות שלהם בקרב בני 65 ומעלה. המסמך כולל סקירה על מספרים וצרכים של קשישים בישראל, הסבר על אופן חישוב המדד, תיאור המתודולוגיה, וטבלה ובה העלויות. בסוף המסמך מופיע נספח שמסביר את נושא הסיעוד על כל היבטיו.

קרא עוד

נייר עמדה שמסביר את הצורך בשינוי התפיסה ביחס לקו העוני, וביחס למחיה בכבוד, את אחריות המדינה וההכרח ביצירת מנגנון ציבורי לקביעת גובה הקצבאות, ואת החמצת ההזדמנות של ועדת אלאלוף למלחמה בעוני. בנוסף מציג נייר העמדה את תפיסת המחברת בנושא אחריות המדינה, וכמו כן מציג ניתוח צרכים וחישוב עלויות לטיפוסי משפחה שונים.

קרא עוד